Totallösningar

Totallösningar inom

kraft- och processindustrin

BEMANNING

 

Drift- och underhållsstöd

 

Genom vår erfarenehet utav de flesta anläggningstyperna och befattningarna kan vi skyndsamt sätta oss in i uppdraget och bli snabbt produktiva. Vi åtar oss såväl korta som långa uppdrag.

 

Exempel på befattningar vi arbetar inom:

 

 • Driftoperatörer
 • Drift- och underhållstekniker
 • Driftledare
 • Underhållsledare

DRIFTSÄTTNING

 

Installation, verifiering och provkörning

 

Snäva tidsplaner, oförutsedda problem, högt tempo och snabba beslut är några av de beståndsdelarna som utgör en driftsättning. Vi har god erfarenhet utav hela kedjan från kall till varm driftsättning, intrimning och optimering av enskila komponenter, system eller delsystem. Våra primära områden är CFB-, BFB- och rosterpannor med tillhörande ång- och vattensystem, bränsle- och askhantering samt vattenbehandling.

Här kan vi även bistå med arbetsmiljöplanering eller BAS-P/U.

 

Exempel på befattningar:

 

 • Driftsättningsledare
 • Driftsättare
 • Koordinator/samordnare

TILLFÄLLIG CHEFSBEFATTNING

 

Tekniskt ledarskap på interimsbasis

 

Ibland uppstår ett tillfälligt behov av en drift- eller underhållschef som kräver en snabb åtgärd. Det kan till exempel gälla under omorganisationer, hastigt uppkomna personalförändringar, andra temporära uppdrag, föräldraledighet eller andra anledningar. Vi kan bistå med en flexibel och kostnadseffektiv lösning under en övergångsperiod genom att stötta den befintliga organisationen med tillfälligt ledarskap.

 

Exempel på befattningar:

 

 • Driftchef
 • Underhållschef

PROJEKT- OCH REVISIONSLEDNING

 

Säkerhet, produktivitet och mätbara mål

 

Under revision av processanläggningar eller vid komplettering av hela processer eller delprocesser, kan vi som projekt- eller revisionsledare, genom en anpassad arbetsmetodik och tydlig målbild, se till att berörd personal får tydligt definierade roller genom hela projektet. Ett projekt med givna resurser, som skall prestera något under en utsatt tid till ett visst resultat och till en viss kostnad. Här kan vi även bistå med arbetsmiljöplanering eller BAS-P/U.

 

Exempel på befattningar:

 

 • Revisionsledare
 • Montageledare
 • Projektledare

Karl Nordh

Ingenjörsbyrå AB

 

Copyright © 2017 - 2018

All Rights Reserved.

Besöks- och leveransadress

 

Karl Nordh Ingenjörsbyrå AB

Järle 120

713 91 NORA

Kontakt

 

E-post: info@kniab.se

Telefon: +46(0)587-920 10

Sociala medier