Projektroller

Projektroller inom

bygg- och energibranschen

ARBETSMILJÖSAMORDNARE

 

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

 

Genom att säkerställa att en gemensam grund för kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete upprätthålls, utför vi som BAS-P/U den i särklass viktigaste rollen under ett rivnings- eller byggnadsprojekt. Detta uppnår vi genom att initiera, samordna, driva, analysera och följa upp kvalitets- miljö- och arbetsmiljöledningssystem på såväl daglig som planerad basis. Säkerhet kommer alltid i första rummet där operativa och strategiska åtgärder skall driva det förebyggande säkerhetsarbetet framåt. Vi är väl förtrogna med certifieringssystemet BF9K.

PLATSCHEF

 

Säkerhet, produktivitet och mätbara mål

 

Genom en anpassad arbetsmetodik och tydlig målbild kan vi som platschefer se till att berörd personal får tydligt definierade roller genom hela projektet samt upprätthålla en tydlig kommunikation. Detta oavsett om projektet syftar till att skapa något nytt, eller förändra något befintligt med givna resurser, som skall prestera något under en utsatt tid till ett visst resultat och en viss kostnad.

ARBETSLEDARE

 

Ledarskap, kommunikation och daglig styrning

 

Genom att lyssna, kommunicera, leda och fördela samt informera, kan vi som arbetsledare upprätthålla en gemensam målbild i gruppen; en homogen grupp som genom samarbete och lagarbete, samordnar de olika momenten under det dagliga arbetet och utför rätt saker vid rätt tidpunkt. Konflikthantering, grupputveckling, effektivisering och upprätthållande utav arbetsglädje, anser vi också, är av stor vikt att hantera i en arbetsledares roll och åtagande.

Karl Nordh

Ingenjörsbyrå AB

 

Copyright © 2017 - 2018

All Rights Reserved.

Besöks- och leveransadress

 

Karl Nordh Ingenjörsbyrå AB

Järle 120

713 91 NORA

Kontakt

 

E-post: info@kniab.se

Telefon: +46(0)587-920 10

Sociala medier