Företaget

 

Ett ingenjörsföretag med bredd

KNIAB

 

 

- Ett ungt företag med lång erfarenhet

 

KNAIB startade sin verksamhet 2017 och är således ett mycket ungt företag. Dock sträcker sig den samlade erfarenheten i företaget betydligt längre och bredare än så. Vi strävar efter att erhålla största möjliga kompetens med etik och moral högt på agendan. Måhända med en liten gammaldags ton men med ett ungt sinne och en innovativ tanke gällande de tjänster vi erbjuder. Vi åtnjuter en familjär känsla i företaget där alla ska känna sig behövda, trygga och uppskattade och alltid erhålla stöd och support från såväl ledning som från sina kollegor.

VÅR AFFÄRSIDÉ

 

Karl Nordh Ingenjörsbyrå AB ska leverera kundanpassade och kvalitativa tekniska konsulttjänster inom energi- och byggbranschen. Vi ska erbjuda hög kompetens och hållbara lösningar med engagerade konsulter som ökar våra kunders affärsnytta under såväl korta som längre uppdrag.

VÅR VISION

 

Karl Nordh Ingenjörsbyrå AB's vision är att vara kundernas och medarbetarnas självklara val. Vi ska tillhöra Sveriges ledande ingenjörsföretag som erbjuder tekniska konsulttjänster gentemot bygg- och energibranschen. Vår tillväxt ska vara lönsam, grön och innovationsbaserad. Hög etik och moral skall genomsyra hela företaget från start till mål.

 

"Vår stimulans är att möta kundens behov och överstiga dess förväntningar!"

HUR VI ARBETAR

 

KNIAB bidrar till att värme, el och bostäder finns och fungerar för Sveriges invånare. Faktorer som utgör själva grunden för ett fungerande samhälle - både för dagens och morgondagens människor.

 

KNIAB verkar för en klimatsmart och hållbar utveckling av Sveriges energileveranser i form av fjärrvärme, kraftvärme, fjärrkyla och elektricitet. Då vi inte själva levererar dessa produkter men i allra högsta grad arbetar med dem, har vi ett stort ansvar genom våra uppdrag inom energi- och byggbranschen.

 

Att främja klimatsmarta lösningar, utveckla och implementera ny teknik, effektivisera samt optimera drift- och underhållsbaserade processer, är en given utgångspunkt för ett hållbart samhälle och en sund energibransch.

 

Något vi dessutom är stolta över, är att vi genom ett kvalitativt, miljömässigt och arbetsmiljömässigt sätt, medverkar under bygg- eller rivningsprojekt som ser till att utveckla samhället och miljön för dess invånare.

 

Därav har vi stora krav på oss under våra uppdrag, såväl från kund som från oss själva. Oavsett uppdrag eller funktion, går vi inte in i den utan att känna engagemang, entusiasm och energi.

VI LYSSNAR & ANALYSERAR

 

Tillsammans med kunden analyserar vi behovet för uppdraget.

Förutsättningar, kompetenskrav, längd på uppdraget, vilka verktyg som behövs med mera. Ju mer förberedda vi är, desto snabbare kan vi komma igång och leverera rätt tjänst.

Något som är såväl kostnadseffektivt som tidsbesparande.

VI UTFORMAR & RÅDGIVER

 

Vi utformar varje specifikt uppdrag tillsammans med kunden, via en gemensam behovsanalys i grunden, som en borgen för att allt levereras med största möjliga kvalitet. Vid behov kan vi ge råd och förslag på hur vi kan komma fram till en lösning som alla parter kan vara nöjda med - före, under och efter!

VI AVSTÄMMER & UTVECKLAR

 

Under uppdraget stämmer vi av med jämna mellanrum, för att säkerställa att kvalitet, tidsplan, ekonomi och stabilitet upprätthålles enligt framtagen krav- och kvalitetsspecifikation. Finns möjlighet och utrymme, försöker vi hitta fördelaktiga synergieffekter och utvecklingsmöjligheter.

VI LEVERERAR & FÖLJER UPP

 

När uppdraget är slutfört skall vi ha levererat en tjänst eller lösning, där kunden känner att den fått lite mer än vad denne förväntade sig. Ni som kund och vi som leverantör, ska båda känna oss 100 procent nöjda med levererad tjänst eller lösning och se fram emot nästa uppdrag!

STYRELSE

  • Lincoln Eriksson

VD och ledamot

 

  • Johan Schönström

Ordförande och ledamot

 

  • Maria Andréasson

Ledamot

Karl Nordh

Ingenjörsbyrå AB

 

Copyright © 2017 - 2018

All Rights Reserved.

Besöks- och leveransadress

 

Karl Nordh Ingenjörsbyrå AB

Järle 120

713 91 NORA

Kontakt

 

E-post: info@kniab.se

Telefon: +46(0)587-920 10

Sociala medier