Aktuellt

 

AKTUELLT

Senaste nytt inom KNIAB

KNIAB BISTÅR MED CHEFSBEFATTNING

 

Underhållsledare

 

Med start i oktober 2018 kommer KNIAB på interimsbasis, tjänstgöra som underhållsledare vid Värmevärden i Nynäshman AB, då nuvarande UH-ledare Roger Silver kommer tillträda som drift- och underhållschef. Uppdraget sträcker sig under hösten och en bit in på vintern tills dess att ny UH-ledare anställts.

 

Uppdraget omfattar daglig styrning av två UH-tekniker samt åtta roterande drift- och underhållstekniker enligt schema. Tillkommer gör även kontakter med externa leverantörer, rationalisering och förbättring av produktionsprocesser samt maskiner och utrustning. Uppföljning av nyckeltal och fastställda mål, initiera och driva förbättringsarbete samt genomförande av grundorsaksanalyser. Uppdraget innefattar också medverkan i den lokala ledningsgruppen samt den nationella underhållsgruppen inom Värmevärden AB i Sverige.

KNIAB UPPGRADERAR

 

Ny tjänstebil från

Möller Bil i Örebro.

 

En konsult hos KNIAB kör cirka 3000-4000 mil per år under uppdragen runt om i Sverige. Detta kräver en säker, pålitlig och kostnadseffektiv lösning. Audis bilar kan leverera detta under alla årstider och ser till att vi inom Karl Nordh Ingenjörsbyrå färdas med trygghet och bekvämlighet.

 

I företagets bilpolicy, där aspekter som klimatsmart körning, säkerhet, föraransvar och uppträdande i trafiken, ges det bra förutsättningar för en god ekonomi, en minskad miljöpåverkan och en säker hantering utav fordonet.

 

Väl mött utefter de svenska vägarna!

KOMBINERAT UPPDRAG INOM BYGG OCH ENERGI

 

Montagesamordnare

 

Det är med stolthet vi kan erbjuda våra tjänster som montagesamordnare till Värmevärdens nya investeringsprojekt i form utav en ny vattenrening. Den nya vattenreningen kommer fasa ut den gamla som är belägen inne på raffinaderiets anläggning sedan starten 2004. Parallellt drivs även ett effektiviseringsprojekt i det befintliga kraftvärmeverket, där bätte utnyttjandegrad av kondensat samt fjärrvärme kommer uppnås. Projekten fortlöper till och med månadsskiftet september/oktober 2018 då den nya vattenreningen beräknas tas i full drift.

 

Från vänster:

Lars Sjökvist, Värmevärden AB - Tekniskt ansvarig

Lincoln Eriksson, Karl Nordh Ingenjörsbyrå - Montagesamordnare

Jonas Dyrke, Värmevärden AB - Projektledare

VI SÄKRAR UPP FÖR IDAG OCH IMORGON

 

Pensionssparande och försäkringslösningar

 

Genom Conova erhåller vi en helhetslösning gällande sjukförsäkringar, vårdförsäkringar, privata olycksfallsförsäkringar, arbetsskadeförsäkringar och tjänstepensioner. En helhetslösing som är en trygghet för alla inom företaget - både idag och imorgon!

NYTT TRIVSAMT UPPDRAG

 

Driftstöd åt Värmevärden i Nynäshamn AB

 

Värmevärden är ett energiföretag som levererar fjärrvärme och kraftvärme till bostäder, industrier och lokaler. Verksamheten finns i tio kommuner i Mellansverige och har totalt cirka 90 anställda. Karl Nordh Ingenjörsbyrå AB levererar driftstöd i form utav drift- och underhållstekniker som stöttar upp befintlig personal. En tjänst vi har levererat tidigare och därav är det extra trivsamt att få återkomma. Anläggningen i Nynäshamn består av en 24 MW BFB-panna med rökgaskondensering där bränslet utgörs till största delen utav flis. En 22 MW elpanna och en 10 MW oljepanna utgör spets- och reservlast. Fjärrvärmenätet levererar cirka 220 GWh per år i energiförsäljning. Uppdraget sträcker sig till april/maj 2018.

VILL DU JOBBA HOS OSS?

 

Vi är alltid intresserade av kompetent och motiverad personal. Är du byggingenjör, drifttekniker, processtekniker, underhållsingenjör eller har likvärdig erfarenhet eller utbildning? Hör av dig till oss! Vi erbjuder en omväxlande arbetsroll med många utmanande och intressanta uppdrag runt om i Sverige. Du har självklart även möjligheten att bredda eller spetsa din kompetens inom ramarna för ditt område.

 

Låter det spännande, intressant, utmanande och som att det skulle passa dig?

Skicka i så fall ditt CV till: info@kniab.se - det är kanske just dig vi behöver idag!

Karl Nordh

Ingenjörsbyrå AB

 

Copyright © 2017 - 2018

All Rights Reserved.

Besöks- och leveransadress

 

Karl Nordh Ingenjörsbyrå AB

Järle 120

713 91 NORA

Kontakt

 

E-post: info@kniab.se

Telefon: +46(0)587-920 10

Sociala medier